Exchange Server 2010 Pre-requisites (Ön gereksinimler) Hızlı Yükleme

Grafik arabirim yerine komut isteminden Exchange Server 2010 kurulumu öncesi ön gereksinimleri hzlıca kurmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. Bunun için kurulum medyası içerisindeki scripts klasöründeki XML scriptleri kullanılıyor;

Exchange Server 2010 Bütün roller için (Client Access, Hub Transport, Mailbox ve UM) İşletim Sistemi ön gereksinimleri:

ServerManagerCmd -ip Exchange-All.xml -Restart

Exchange Server 2010 Typical Installation için (Client Access, Hub ve Mailbox) İşletim Sistemi ön gereksinimleri:

ServerManagerCmd -ip Exchange-Typical.xml -Restart

Exchange Server 2010 sadece Client Access için:

ServerManagerCmd -ip Exchange-CAS.xml -Restart

Exchange Server 2010 sadece Hub Transport için:

ServerManagerCmd -ip Exchange-Hub.xml -Restart

Exchange Server 2010 Mailbox (Hub Transport ile Mailbox dahil) için:

ServerManagerCmd -ip Exchange-MBX.xml -Restart

Client Access rolünü üstlenen sunucuda .Net TCP Port Sharing hizmetini “otomatik olarak başlat” olarak değiştirmeyi unutmayın:

sc config NetTcpPortSharing start=auto

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.