Güvenli Modda Program Kurulumu (Windows Installer)

Windows, güvenli modda açıldığında yapı gereği Windows Installer kullanan program kurma ve kaldırma işlemi gerçekleştirilemez. Bunu regeditten ufak bir değişiklik ile gerçekleştirebilirsiniz.Komut istemi yönetici olarak başlatılıp aşağıdaki komut yazılır;

REG ADD “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer” /VE /T REG_SZ /F /D “Service

Ardından Hizmetler içerisinden Windows Installer hizmeti başlatılabilir,ya da net start MSIServer komutu kullanılabilir.

Komut işe yaramadığında anahtar elle oluşturulabilir.

Regedit içerisinde

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ anahtarı üzerine sağ tıklanıp MSIServer anahtarı oluşturulur ve içerisine Service isminde 32bitlik’de bir Dword oluşturulur. Değerine 1 verilir.

Ağ desteği ile başlatılan güvenli modda ise HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network anahtarı altında aynı işlem yapılır.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.