Güvenli Modda Program Kurulumu (Windows Installer)

Windows, güvenli modda açıldığında yapı gereği Windows Installer kullanan program kurma ve kaldırma işlemi gerçekleştirilemez. Bunu regeditten ufak bir değişiklik ile gerçekleştirebilirsiniz.Komut istemi yönetici olarak başlatılıp aşağıdaki komut yazılır; REG ADD “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer” /VE /T REG_SZ /F /D “Service Ardından Hizmetler içerisinden Windows Installer hizmeti başlatılabilir,ya da net start MSIServer komutu kullanılabilir. Komut işe yaramadığında anahtar … Read more