Server 2012 Server Manager İçerisinden Alt Sürüm Serverları Yönetmek.

Server 2012’de tek bir server üzerinden ortamdaki diğer serverları yönetebilmek ve bu serverlardan bir havuz oluşturabilmek mümkün. Bunun için PowerShell 3.0, WMI & WinRM içeren Windows Management Framework 3.0  yazılımını alt sürüm serverlara kurmak gerekiyor.Zaten bunu kurmadan eklediğinizde, yine bazı özellikler kullanılabilir durumda olacaktır fakat şu şekilde bir hata mesajı belirir : “Online – Verify WinRM 3.0 … Read more