Server 2012 Foundation/Standard/Datacenter Remote Desktop Yapılandırma (Tek sunucu veya Workgroup)

Uzak Masaüstü Oturumu Ana Bilgisayarı rol hizmetini, Uzak Masaüstü Bağlantı Aracısı rol hizmeti olmadan Windows Server 2012 çalıştıran bir bilgisayara yükleme ile ilgili hususlar.

Uzak Masaüstü Oturumu Ana Bilgisayarı rol hizmetinin, Uzak Masaüstü Bağlantı Aracısı rol hizmeti olmadan dağıtımı, belirli gereksinimleri ve dikkat edilmesi gereken hususları ortaya çıkarır. Aksi belirtilmediği sürece, adımlar hem Çalışma Grubu (Workgroup) hem de Etki Alanı Denetleyicisi (Domain) durumlarına uygulanabilir:

 1. Sistemin Etki Alanı Denetleyicisi olarak yapılandırılması gerekirse, Sunucuya  Active Directory Etki Alanı Hizmeti (AD DS) rol hizmetini yükleyin ve Etki Alanı Denetleyicisi olarak yükseltin

  Windows Server 2012’de AD DS’yi yükleme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sayfasını ziyaret edin:
  http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/hh472162

 2. Aşağıdaki adımları izleyerek Uzak Masaüstü Lisansı‘nı ve Uzak Masaüstü Oturumu Ana Bilgisayarı rol hizmetlerini yükleyin:
  • Sunucu Yöneticisi‘ni açın.
  • Yönet‘e tıklayın ve Rol ve Özellik Ekle‘yi seçin
  • Rol tabanlı veya Özellik tabanlı yüklemeyi seçin.
  • Uzak Masaüstü Hizmetleri altında, Uzak Masaüstü Lisansı ve Uzak Masaüstü Oturumu Ana Bilgisayarı rol hizmetlerini seçin.
  • Yükleme işlemine devam edin
 3. Lisans Sunucusu’nu Terminal Sunucusu Lisans Sunucuları grubuna ekleyin ve Uzak Masaüstü hizmetini yeniden başlatın
  • licmgr.exe dosyasını açıp Gözden Geçir bağlantısını seçerek sunucuyu Terminal Sunucusu Lisans Sunucuları grubuna ekleyebilirsiniz.
   VEYA
  • Sunucuyu Terminal Sunucusu Lisans Sunucuları grubuna el ile ekleyebilirsiniz (DC üzerinde yerleşik gruplarda olur)
 4. Lisans Sunucusu‘nu, Lisans Sunucusu Kullanıcı Arabirimi (licmgr.exe) aracılığıyla otomatik olarak etkinleştirin

  Uzak Masaüstü Lisans sunucusunu etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için:
  http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/cc771547.aspx

 5. Uygun RDSCAL‘lerini (Uzak Masaüstü Hizmetleri istemci erişim lisanslarını) yükleyin.

  RDS CAL’lerini yükleme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sayfasını ziyaret edin:
  http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/cc725890.aspx

 6. Sistem bir Etki Alanı Denetleyicisi ise Etki Alanı Kullanıcıları grubunu (veya belirli kullanıcıların bir listesini) Uzak Masaüstü Hizmetleri üzerinden oturum açmaya izin ver yerel grup ülkesine ekleyin. Yerel grup ilkesi nesnesi ayarını düzenlemek için şu adımları izleyin:
  1. GPEDIT.MSC öğesini açın
  2. Sırasıyla Bilgisayar Yapılandırması‘nı, Windows Ayarları‘nı, Güvenlik Ayarları‘nı ve sonra da Yerel İlkeler‘i genişletin, ardından Kullanıcı Hakları Ataması‘na tıklayın.
  3. Uzak Masaüstü Hizmetleri üzerinden oturum açmaya izin ver‘e çift tıklayın ve ardından Kullanıcı ya da Grup Ekle‘ye tıklayın.
  4. Kullanıcı hesabını yazın, Tamam‘a ve ardından tekrar Tamam‘a tıklayın
  5. Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi’ni kapatın.
 7. Bağlanmalarına izin vermek istediğiniz kullanıcılarıUzak Masaüstü Kullanıcıları grubuna ekleyin.
  Örneğin: Etki Alanı Kullanıcıları. (DC üzerinde yerleşik gruplarda olur)
 8. Uzak Masaüstü Oturumu Ana Bilgisayarı rolünüUzak Masaüstü Lisans sunucusu ile kullanmak üzere yapılandırın. Şu adımları izleyin:
  1. Yükseltilmiş bir Windows PowerShell istemi açın
  2. PS isteminde aşağıdaki komutu yazın ve Enter tuşuna basın:

   $obj = gwmi -namespace “Root/CIMV2/TerminalServices” Win32_TerminalServiceSetting

  3. Lisans modunu ayarlamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
   Not: Aygıt başına ayarlamak için Değer 2 olmalı, Kullanıcı Başına ayarlamak için Değer 4 olmalıdır

   $obj.ChangeMode(değer)

  4. Makine adını Lisans Sunucusu ile değiştirmek için  aşağıdaki komutu  çalıştırın:

   $obj.SetSpecifiedLicenseServerList(“LicServer”)

  5. Yukarıda açıklanan adımlar kullanılarak yapılandırılmış ayarları doğrulamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

   $obj.GetSpecifiedLicenseServerList()

   Çıktıda sunucu adını görmeniz gerekir.

Kullanıcılar artık desteklenen tüm RDS istemcilerinden, sunucuya Uzak Masaüstü Oturumları başlatabilir.

Not : Standard ve Datacenter için ikinci bir sunucuya (Domain Controller dışında) Uzak Masaüstü Hizmetlerini kurarak kullanılması önerilir ve bu şekilde Microsoft’tan destek alabilirsiniz. Foundation sürümünde ikinci bir sunucu olamayacağı için bu yöntem önerilmektedir.

Alıntıdır, kısmen düzenlenmiştir: http://support.microsoft.com/kb/2833839/tr

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.