Server 2012 Server Manager İçerisinden Alt Sürüm Serverları Yönetmek.

Server 2012’de tek bir server üzerinden ortamdaki diğer serverları yönetebilmek ve bu serverlardan bir havuz oluşturabilmek mümkün. Bunun için PowerShell 3.0, WMI & WinRM içeren Windows Management Framework 3.0  yazılımını alt sürüm serverlara kurmak gerekiyor.Zaten bunu kurmadan eklediğinizde, yine bazı özellikler kullanılabilir durumda olacaktır fakat şu şekilde bir hata mesajı belirir :

“Online – Verify WinRM 3.0 service is installed, running, and required firewall ports are open”

Link: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29939
Windows6.0-KB2506146 – Server 2008 versiyonu (SP2).
Windows6.1-KB2506143 – Server 2008 R2 versiyonu (SP1).

Burda dikkat edilmesi gereken nokta, bu yazılımı kurmadan önceki gereksinimleri. Sunucularda .Net Framework 4.0 güncelleştirmesinin yüklü olması şart. Aksi halde “The Update Does Not Apply to Your System” şeklinde bir hata mesajı verecektir.

Kurulumlar gerçekleştikten sonra her bir serverda aşağıdaki komutu uygulamak gerekiyor;
winrm quickconfig

Sonrasında Server Manager ekranında alt sürüm serverları sorunsuz bir şekilde görüp yönetebilirsiniz.

1 thought on “Server 2012 Server Manager İçerisinden Alt Sürüm Serverları Yönetmek.”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.