WordPress “Destination directory for file streaming does not exist or is not writable” Hatası.

WordPress üzerinde bir dosya upload ederken veya plug-in güncellerken ““Destination directory for file streaming does not exist or is not writable” hatası alınabilir. Çözümü için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz; FTP üzerinden web alanına bağlanın, wp-config dosyasını editleyin ve içerisinde “define(‘WP_TEMP_DIR’” değerini bulun. Bu değerde hata varsa düzenleyin. Varsayılan olarak define(‘WP_TEMP_DIR’, ABSPATH . ‘wp-content/’); gibi bir değer olması gerekir.