Exchange Server 2010 Pre-requisites (Ön gereksinimler) Hızlı Yükleme

Grafik arabirim yerine komut isteminden Exchange Server 2010 kurulumu öncesi ön gereksinimleri hzlıca kurmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. Bunun için kurulum medyası içerisindeki scripts klasöründeki XML scriptleri kullanılıyor; Exchange Server 2010 Bütün roller için (Client Access, Hub Transport, Mailbox ve UM) İşletim Sistemi ön gereksinimleri: ServerManagerCmd -ip Exchange-All.xml -Restart Exchange Server 2010 Typical Installation için … Read more