Server 2008/2012 Hyper-V Üzerindeki Sanal Sunucuya Hyper-V Rolü Kurulumu

Normal şartlar altında Hyper-V üzerindeki sanal bir makinaya Hyper-V rolü kurulumu, halihazırda bir hypervizör olduğu için gerçekleşmeyecek ve şu şekilde hata verecektir;   Bazı durumlarda fiziksel ortamımız, yapacağımız testler için yeterli olmayabilir (Hyper-V Cluster yapısı vb.). Bu durumda Powershell üzerinden bir takım komutlarla sanal sunucu üzerinde Hyper-V rolü kurulumu yapılabilir. Fakat unutulmaması gereken bunun desteklenen … Read more