The computer did not resync because no time data was available (w32tm)

  Server 2003 üzerinde Time Service için w32tm /resync komutu uygulandığında başlıktaki hata alınıyorsa aşağıdaki komutu, komut istemini yönetici olarak çalıştırıp sisteme girebilirsiniz; w32tm /config /manualpeerlist:time.windows.com,0x1 /syncfromflags:manual /reliable:yes /update